28 February 2017

* * * * * * * * * * TODAY DARSHAN OF SRI SARADA DEVI AT BELUR MATH * * * * * * * * * * *

TODAY SRI RAMAKRISHNA JAYANTHI, 
MAY SRI RAMAKRISHNA AND SRI SARADA DEVI BLESS US ALL
DARSHAN OF SRI SARADA DEVI AT BELUR MATH ON 28.2.17
Today 182nd Birthday of Sri Ramakrishna.